Balcells Arquitectes Cap

Balcells Arquitectes, S.L. és una empresa dedicada a la realització de projectes de construcció i urbanisme. L’equip de treball, format l’any 1994 a Tarragona, realitza tot tipus de projectes, que abarquen tant l’àmbit privat com el públic, amb temàtiques diverses, des d’edificis d’habitatges fins a la urbanització de places i carrers, passant per la construcció d’escoles i aparcaments, obres de reforma, d’ampliació i d’interiorisme, de rehabilitació de façanes, així com emissió d’informes pericials, taxacions i valoracions. Aspira a una síntesi tècnica i artística coherent tot prioritzant l'estalvi de recursos.

CURRICULUM GRÀFIC COMPLET
CONTACTE

Habitatge unifamiliar entre mitgeres. Alforja (Baix Camp). 2003

Centre de formació d'empreses i serveis. Tarragona (Tarragonès). 1996

Centre de formació d'empreses i serveis. Tarragona (Tarragonès). 1996

Construcció de 30 habitatges de promoció pública. Torreforta, Tarragona (Tarragonès). 2000

Construcció de 30 habitatges de promoció pública. Torreforta, Tarragona (Tarragonès). 2000

Centre de formació d'empreses i serveis. Tarragona (Tarragonès). 1996

Escales mecàniques del carrer Vapor. Tarragona (Tarragonès). 2010